Kontinuální školení kybernetické bezpečnosti a produktů Microsoft 365 pro Úřad městské části Praha 3

Praha 3

Již více než 6 let aktivně spolupracujeme s Úřadem městské části Praha 3 v oblasti vzdělávání zaměřeném na produkty Microsoft 365 a kybernetickou bezpečnost. V roce 2019 se nám úspěšně podařilo naimplementovat produkt Microsoft Teams na celý Úřad Prahy 3 a zaškolit úřadníky tak, aby dokázali tento produkt využívat na maximum. Pro pracovníky IT dále následovalo školení produktu SharePoint, OneDrive a nasazení E-learningového vzdělávání pro celý úřad na téma: Microsoft Teams, OneDrive, OneNote, Power BI, Word, Excel, Outlook a PowerPoint. Od té doby pořádáme pro Úřad městské části Prahy 3 kontinuální školení, kdy dochází k různým aktualizacím produktů, a proto je nutné se neustále vzdělávat a produkty tak využívat na maximum. Od roku 2022 se okruh vzdělávání rozšířil o kybernetickou bezpečnost, kdy se nám podařilo nasadit E-learningový kurz Kybernetické bezpečnosti pro celý úřad a v roce 2023 se více než 240 úřadníků účastnilo ´´Webináře – Kybernetická bezpečnost´´ akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR.