Upgrade LMS na Ministerstvu pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj provedlo upgrade systému pro řízení vzdělávání a zahájilo využívání LMS EXPINED. Veškeré výukové materiály a studijní výsledky byly zmigrovány z původního LMS. Uživatelé mají přístup ke kompletnímu balíku vzdělávacích kurzů, který zahrnuje například školení v problematice informační bezpečnosti, ochrany utajovaných informací, BOZP a PO, školení řidičů či elektronický vstupní kurz pro nové zaměstnance. Systém uživatele automaticky upozorňuje na nutnost opakování periodických školení.