MPO – periodické školení BOZP a PO

2020, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu proškolilo všechny zaměstnance v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Školení bylo realizováno na platformě SharePoint LMS.