MPO zvolilo LMS EXPINED

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu zvolilo pro vzdělávání zaměstnanců LMS EXPINED. V systému provozuje kurzy povinné ze zákona a dále řadu specializovaných interních školení, například „Etika a protikorupční opatření“ či „Ochrana utajovaných informací“.