Resort MPSV využívá LMS EXPINED

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí používají LMS EXPINED jako hlavní nástroj pro řízení vzdělávání. Systém je využíván bezmála 14 tisíci uživateli, přičemž obsahovou náplň tvoří cca 40 specializovaných elektronických kurzů. Vzhledem ke specifickým požadavkům jednotlivých institucí je řešení upraveno na míru a nadále rozvíjeno.