Vzdělávací cyklus pro AKESO holding

AKESO holding

Tří etapový vzdělávací cyklus Kybernetické bezpečnosti pro AKESO holding, který průběžně zvyšoval úroveň znalostí účastníků vzdělávání a napomohl tak k minimalizaci hrozeb v této oblasti.

V první fázi jsme se zaměřili na analýzu vzdělávacích potřeb. V druhé fázi proběhlo prvotní vzdělávání vybraných skupin zaměstnanců, jeho zhodnocení a finální úprava kurzu pro následující třetí etapu. Třetí fáze přinesla nasazení kurzu pro všechny zaměstnance. Kurz proběhl během dvou let vždy v každém pololetí, přičemž z každého kurzu byly sbírána data pro segmentaci skupin účastníků a obsahu kurzu pro následné vzdělávání v dalších cyklech konání kurzu.

Tato spolupráce pro nás byla klíčový při vývoji softwarového vzdělávacího nástroje EXPINED zahrnující prvky umělé inteligence, kdy byla využita anonymně nasbíraná data.