Bezpečnost informací v Litoměřicích

Jsme rádi, že v Litoměřicích neberou hodnotu informací na lehkou váhu. I z tohoto důvodu absolvovali všichni zaměstnanci města Litoměřic elektronický kurz Informační bezpečnost, který je akreditován Ministerstvem vnitra. Všichni zaměstnanci se tedy seznámili se základními pojmy informační bezpečnosti s důrazem na informace zpracovávané v elektronické podobě. Získali znalostní potenciál pro budování správných bezpečnostních návyků při práci s informačními a komunikačními technologiemi a s informacemi obecně, jak v zaměstnání tak i mimo něj. Všem úspěšným absolventům gratulujeme.