On-line vzdělávání

Nabízíme nový produkt v oblasti on-line vzdělání! Jedná se o digitální vzdělávání, které je podpořeno z EU v rámci Národního plánu obnovy. Momentálně disponujeme kurzy zaměřenými na informační a kybernetickou bezpečnost, ale také kurzy, které se věnují efektivní práci s nástroji Microsoft O365. Výuka probíhá distanční formou pomocí platformy Microsoft Teams. Celkový rozsah vzdělávacího kurzu je 18 hodin rozdělených do 3 školících dnů po 6 hodinách. Školení probíhá v čase 8:00 – 14:30 s obědovou pauzou 11:30 -12:00. Digitální vzdělávání je podpořeno Ministerstvem práce a sociálních věcí až ve výši 80 %. Nabídka je současně unikátní v tom, že každý účastník kurzu obdrží vstup do příslušného e-learningu EXPINED po dobu 6 týdnů, ale i možnost získání mezinárodního certifikátu ICDL profile.

Kurzy, které aktuálně nabízíme:

Možnost přihlášení naleznete na webových stránkách MPSV. Velmi důležité je se na kurzy přihlašovat pomocí prohlížeče Google Chrom nebo Firefox. Přihlášení probíhá pomocí bankovní identity (kterou je možné dohledat v mobilní aplikaci vaší banky, nebo se prosím obraťte na kontaktní centrum vaší banky). Dále prosím postupujte dle pokynů MPSV, pokud si nebudete vědět rady, obraťte se na aneta.keszi@expinit.com ,která Vám s přihlášením na naše kurzy velmi ráda pomůže.