E-learningové vzdělávání pro AKESO

V roce 2020 jsme navázali spolupráci se společností AKESO holding a. s. v rámci které jsme provedli analýzu vzdělávacích potřeb zaměstnanců v předmětné oblasti a nasadili vzdělávací cyklus, který pomohl zvýšit úroveň znalostí účastníků vzdělávání a napomohl tak k minimalizaci hrozeb v této oblasti.

Spolupráce byla rozdělena do tří etap:

  1. etapa: V první etapě jsme provedli přípravu na vzdělávání zaměstnanců v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti spočívající v zjišťování vzdělávacích potřeb, v customizaci e-lerningového kurzu a jeho implementaci do LMS AKESO Holding a.s.
  2. etapa: Pilotní vzdělávání. V druhé etapě proběhlo vzdělávání vybrané skupiny zaměstnanců, jeho zhodnocení a finální úprava kurzu pro následující třetí etapu.
  3. etapa: V třetí etapě byl kurz nasazen pro většinu zaměstnanců. Z průběhu studia byla sbírána data, pro vyhodnocení slabých míst ve znalostech uživatelů, na základě kterých byla navržena doporučení pro další studium. Zároveň nám tímto uživatelé poskytli i zpětnou vazbu k nikdy nekončící snaze o zlepšení kurzu jako takového.

Tuto spolupráci máme úspěšně za sebou a budeme se velmi těšit na případnou další. Jestli má vzdělávání v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti vážně velký smysl, jsou to právě nemocnice a subjekty se zdravotnictvím spojené!

Děkujeme celému týmu AKESO holding a. s. za skvělou spolupráci!