Informačně bezpečná Praha 2

Všichni zaměstnanci Úřadu městské části Praha 2 absolvovali akreditovaný elektronický kurz z problematiky informační bezpečnosti. Seznámili se tak nejen s možnými riziky ohrožení informací, ale naučili se na ně též vhodně reagovat. Všichni účastníci obdrželi po splnění všech náležitostí certifikát dokládající úspěšné absolvování kurzu a tedy znalost uvedené problematiky. Kurz byl provozován formou cloudové služby.

Ukázka kurzu Náměstí míru