Katalog cloud computing

Společnost EXPINIT s. r. o. se dne 15. 12. 2022 zapsala do katalogu cloud computing a stala se tak jednou z momentálních 22 společností, které splnili potřebné podmínky pro zápis do katalogu.

Zapsaní poskytovatelé splnili veškeré požadavky zákona č. 365/2000 Sb. pro zápis do katalogu cloud computingu a jsou způsobilí zajistit základní úroveň ochrany důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací orgánu veřejné správy, bezúhonní v rozsahu bezúhonnosti požadované po kvalifikovaném správci kvalifikovaného systému elektronické identifikace a způsobilí pro poskytnutí cloud computingu orgánu veřejné správy z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování práv třetích osob.

Odkaz: https://www.mvcr.cz/clanek/katalog-cloud-computingu.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d