Microsoft 365 na ÚMČ Praha 10

V září roku 2021 jsme spustili na ÚMČ Prahy 10 projekt Microsoft 365. V rámci projektu jsme ÚMČ Prahy 10 dodali Microsoft licence. Dále jsme provedli migraci Microsoft Office 365 a nastavili prostředí. Následovaly workshopy pro administrátory a IT pracovníky, které vzhledem k tehdejší covidové situaci proběhly on-line formou. Po absolvování workshopů měli účastníci možnost vracet se k záznamu ze školení a vše dále konzultovat s lektorem.

Pro běžné uživatele ÚMČ Prahy 10 byla vytvořena, vzdělávací knihovna, s databází e-learningových kurzů Office 365, ke kterým mají neomezený přístup doposud. Pro tuto skupinu běžných uživatelů proběhly konkrétně 4 workshopy na téma Office 365, kde se zejména podrobně probírala aplikace Microsoft TEAMS. Po skončení mohli uživatelé opět vše konzultovat se svým lektorem.

Na závěr celého projektu jsme ÚMČ Prahy 10 nainstalovali aplikaci HLASOVÁNÍ, kterou vyvinula společnost EXPINIT ve spolupráci se společností NETWORG, která umožňuje provádět zasedání rad a zastupitelstev on-line formou včetně hlasování korektní legislativní formou. ÚMČ Prahy 10 se tak podílel na testování této aplikace a poskytl nám zpětnou vazbu, za kterou znovu velmi děkujeme.