Prezenční školení GDPR v Litoměřicích

Na konci minulého roku a začátkem roku 2018 naše společnost uspořádala prezenční semináře pro klíčové pracovníky Úřadu Města Litoměřice a jeho příspěvkových organizací. Na seminářích byla probrána nová právní úprava ochrany osobních údajů ve světle nařízení GDPR. Stěžejním tématem seminářů byly kroky, které je nezbytné provést v rámci uvedení organizací do souladu s požadavky nového nařízení.