Školení O365 pro Státní fond dopravní infrastruktury

Na jaře tohoto roku společnost T-Mobile CZECH REPUBLIC ve spolupráci se společností EXPINIT s. r. o.  proškolila 136 uživatelů Státního fondu dopravní infrastruktury. Uživatelé byli rozdělení do šesti skupin. Každá skupina se celkově zúčastnila šesti on-line workshopů na téma Microsoft Office 365, kde byl zejména kladem důraz na programy OneNote, To Do, Outlook, Excel a komunikační platformu Microsoft Teams. Školení nesla název ,, Pracujeme jako tým“ a ,, Efektivní meetingy„.

Lektor na jednotlivých školení vždy představil problém, na který účastníci často naráží v běžné pracovní administrativě, a představil Microsoft nástroj, který tento problém řeší a současně je s tímto nástrojem naučil pracovat. Příkladem byly staré e-mailové komunikace k jednotlivým tématům, které musí účastníci často zpětně dohledávat po velmi dlouhé době. Řešením tohoto problému bylo založení týmu v komunikační platformě Teams, kde se vytvořil kanál s názvem zakázky či projektu a veškerá komunikace ohledně daného tématu probíhala zde. Uživatelé si zde uložili i veškeré dokumenty s tímto spojené, což jim velmi usnadní práci s pozdějším vyhledáním.

Při školení na infrastruktuře SFDI vzniklo mnoho nápadů a otázek, na které lektoři ochotně přinášeli řešení umožňující efektivnější spolupráci a digitalizaci procesů. Právě díky cílené analýze pracovních návyků a nových potřeb digitalizace procesů bylo možné sestavit scénáře šité na míru, které přímo  poskytovali odpovědi na zavedení nového způsobu práce do praxe. Veškeré on-line workshopy, které proběhly, jsme nahráli na vzdělávací portál SFDI, kde kromě záznamů ze školení byly uživatelům zpřístupněny i manuály na zvýšení efektivity práce  s O365 aplikacemi, a velké množství dalšího dohodnutého vzdělávacího obsahu, tak aby všichni účastníci či nově příchozí zaměstnanci měli možnost se k těmto školením kdykoliv zpětně vracet.

Děkujeme společnosti T-Mobile CZECH REPUBLIC za možnost se podílet na takovémto projektu a všem účastníkům ze strany SFDI za velmi milou zkušenost a skvělý přístup ke školení!