Spolupráce s univerzitou třetího věku

V lednu tohoto roku se naše společnost EXPINIT s. r. o. těšila velmi přínosnou a milou spoluprací se studenty univerzity třetího věku. Jakožto potenciálně ohrožené skupině, byl studentům poskytnut náš e-learningový kurz kybernetické a informační bezpečnosti. Účastníci kurzu na oplátku vyplnili krátký dotazník. Data shromážděná z vyplněných dotazníků velmi výrazně pomohla při vývoji nového vzdělávacího nástroje. V březnu se tato spolupráce opakovala se studenty ČVUT, VŠE a VSO. Vzdělávání se zúčastnili desítky studentů, kteří kurz vyhodnotili jako velmi užitečný a poučný. V případě zájmu účastníci obdrželi oficiální certifikát o absolvování kurzu.

Děkujeme moc všem účastníkům za spolupráci a velmi pozitivní zpětnou vazbu.