Získali jsme akreditace od Ministerstva vnitra

Jsme nově akreditovanou vzdělávací institucí dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Akreditaci získaly i naše nové e-learningové kurzy