Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Kurz je akreditovány Ministerstvem vnitra dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Cíle kurzu:

 • seznámit účastníky se zadáváním veřejných zakázek malého rozsahu,
 • předat přehled o procesu zadávání veřejných zakázek od přípravy až po uzavření smlouvy
 • vytvořit předpoklady pro návazné, podrobnější studium zadávání veřejných zakázek

Koncepce kurzu:

 • e-learningová forma,
 • samostatné studium v účastníkem zvoleném místě a čase,
 • podoba prezentace, která umožňuje interaktivně procházet jednotlivé části a oddíly.
 • účastník kurzu má možnost testovat své znalosti formou dílčích testů a také závěrečným, celkovým testem.
 • kurz odpovídá normě SCORM

Obsah kurzu:

Část I.

 • Úvod a Přehled právní předpisů souvisejících s tématem
  • Uvedení do problematiky
  • Přehled právních předpisů

Část II.

 • Co je veřejná zakázka
  • Definice veřejné zakázky
  • Identifikační znaky veřejné zakázky

Část III.

 • Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
  • Co je předpokládaná hodnota
  • Jak stanovit předpokládanou hodnotu

Část IV.

 • Druhy veřejných zakázek
  • Dělení dle předmětu
  • Dělení dle předpokládané hodnoty

Část V.

 • Výjimka ze zadávání dle zákona
  • Obecná výjimka pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Část VI.

 • Zásady zadávání veřejných zakázek
  • Transparentnost
  • Přiměřenost
  • Rovné zacházení
  • Zákaz diskriminace

Část VII.

 • Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
  • Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
  • Postupy dle předpokládané hodnoty

Část VIII.

 • Zadávací podmínky a zadávací dokumentace
  • Požadavky na zadávací podmínky
  • Podmínky účasti
  • Náležitosti zadávací dokumentace
  • Technické podmínky
  • Značková specifikace
  • Změna zadávací dokumentace

Část IX.

 • Kvalifikace dodavatele
  • Druhy kvalifikačních předpokladů
  • Základní způsobilost
  • Profesní způsobilost
  • Ekonomická způsobilost
  • Technická způsobilost
  • Doklady o kvalifikaci

Část X.

 • Posouzení a hodnocení nabídek
  • Posouzení nabídek
  • Hodnotící kritéria
  • Pravidla pro hodnocení
  • Kritéria kvality
  • Náklady životního cyklu
  • Postup při hodnocení

Část XI.

 • Jednání o nabídkách
  • Možnost jednat
  • Zásady
  • Výhrady

Část XII.

 • Rozhodnutí o nejvhodnější nabídce a uzavření smlouvy
  • Rozhodnutí o nabídce
  • Uzavření smlouvy

 

 

Lektoři

 • Mgr. Petr Moucha

  Lektor a konzultant v oblasti práva, ochrany osobních údajů, spisových služeb a elektronických komunikací s více jak dvánactiletou lektorskou praxí. Školitel ve firemní sféře i veřejném sektoru. Své zkušenosti získal v advokacii, jako podnikový právník či řídící konzultant. Vystudoval právnickou fakultu UK v Praze a absolvoval studijní pobyt na Law School, De Montfort University, Leicester ve Velké Británii.

Chci více informací

  Jméno:

  E-mail: *

  Telefon:

  Společnost:

  Zpráva: