Základy správního řízení

Kurz je akreditovány Ministerstvem vnitra dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Cíle kurzu:

 • seznámit účastníky kurzu s postavením správního práva v právním řádu ČR, s jeho členěním a následně s obsahem „Správního řádu“, jako procesní normy, kterou se správní řízení řídí,
 • dosáhnout u účastníků kurzu pochopení zásad, obecných i zvláštních ustanovení o správním
 • řízení, jednotlivých institutů „Správního řádu“ a jejich vzájemného propojení v procesu správního řízení,
 • vytvořit předpoklady pro návazné, podrobnější studium „Správního řádu“ a jeho užití při výkonu jednotlivých agend, ať již v přenesené nebo vlastní působnosti územních samosprávných celků

Koncepce kurzu:

 • e-learningová forma,
 • samostatné studium v účastníkem zvoleném místě a čase,
 • podoba prezentace, která umožňuje interaktivně procházet jednotlivé části a oddíly.
 • účastník kurzu má možnost testovat své znalosti formou dílčích testů a také závěrečným, celkovým testem.
 • kurz odpovídá normě SCORM

Obsah kurzu:

Část I.

 • Předmět úpravy
 • Dělení správního práva
 • Působnost správního řádu
 • Zásady správního řízení

Část II.

 • Správní řízení
 • Správní orgány a jejich příslušnost
 • Vedení řízení a úkony správních orgánů
 • Doručování

Část III.

 • Účastníci řízení, zastoupení
 • Úkony účastníků
 • Lhůty a počítání času
 • Postup před zahájením řízení

Část IV.

 • Zahájení řízení
 • Překážky řízení
 • Přerušení a zastavení řízení
 • Rozhodnutí

Část V.

 • Náprava vadných rozhodnutí
 • Opravné prostředky řádné
 • Opravné prostředky mimořádné
 • Odpor
 • Rozklad
 • Nové rozhodnutí
 • Uspokojení účastníka řízení po podání žaloby

Část VI.

 • Správní exekuce
 • Zvláštní řízení
 • Veřejnoprávní smlouvy
 • Stížnosti

 

 

Lektoři

 • JUDr. Vladimír Hort

  Lektor práva se zaměřením zejména na oblast pracovního a správního práva s lektorskou praxí více jak 15 let. Lektor MPSV a APSS (Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR) pro oblast pracovního práva, zákona o zaměstnanosti a správního řádu. Držitel Osvědčení o statutu lektora MPSV, osvědčení „Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých v ČR a SR, osvědčení Úřadu předsednictva vlády ČR „Správní řád-školitel“. Autor mnoha odborných článků a spoluautor odborné publikace: „Sociální služby I.“, vydavatel APSS, Vančurova 2904, 39001 Tábor, vydání 1, 2016. Byl členem legislativní rady MPSV pro zákon o zaměstanosti. V současné době právník Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Chci více informací

  Jméno:

  E-mail: *

  Telefon:

  Společnost:

  Zpráva: